Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

FÎ (فى)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » F » FÎ (فى)

Fi edatı, yedi şekilde tefsir edilir:

  1. Fi, beraber birlikte manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Diyecek ki: “Sizden önce cin ve insanlardan geçmiş ümmetler içinde (yani, ümmetlerle beraber} ateşe girin!” (A’râf/38)

İşte bunlar, cin ve insanlardan kendilerinden önce geçmiş ümmetler içinde (yani, ümmetlerle beraber} aleyhlerine söz hak olmuş kimselerdir. (Ahkaf/18)

(Süleyman dedi ki}: “Rahmetinle beni sâlih kullarının içine sok” (Neml/19)

Biz onları sarihlerin içine {yani, sâlihlerle beraber cennete} sokacağız. (Ankebût/9)

Haydi gir kullarımın içine  (yani, kullarımla beraber} ve gir cennetime. (Fecr/29-30)

Dokuz mucize içinde  (yani, dokuz mucizeyle beraber} (Nemi/12)

Onlar içinde (yani, onlarla birlikte} ay’ı bir nur kıldı. (Nûh/16)

  1. Fi, ‘alâ [üstünde/üzerinde, üstüne/üzerine] anlamında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Ve sizi hurma dallarına/dallarında (yani, hurma dallarının üzerine} asacağım. (Tâ-Hâ/71)

Ona/onda harcadıklarından dolayı ellerini oğuşturmaya başladı. (Kehf742)

Meskenlerinde (yani, kasabaları üzerinde} dolaştıkları… (Tâ-Hâ/128)

Meskenlerinde (yani, kasabaları üzerinde} dolaştıkları… (Secde/26)

  1. Fi, ilâ […e, …a] anlamında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Allah’ın arzı geniş değil miydi? Siz de ona/oraya hicret etseydiniz. (Nisâ/97)

  1. Fi, an […den, …dan] anlamında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Kim bunda {yani, kim Allah’ın bu âyette zikrettiklerinden} kör ise, o âhirette de kördür {yani o kimse Allah’ın âhirete dair zikrettiklerinden de kördür}; yol itibariyle de şaşkındır. (İsrâ/72)

  1. Fi, min […den, …dan] anlamında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Her ümmetten {min anlamında fi) bir şâhid (ki bunlar nebilerdir} çıkaracağız. (Nahl/84)

  1. Fî, indinde; I yanında anlamına kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğji gibi:

Ömründen nice seneler bizde/bizim içimizde (yani, yanımızda} kalmadın mı?! (Şu’arâ/18)

(Dediler ki Şu’ayb’a: “Hem seni bizde/içimizde (yani, yanımızda} gerçekten zayıf görüyoruz.” (Hûd/91)

Ey Salih! Sen bundan evvel bizde/içimizde  {yani, yanımızda} ümit beslenen bir kimseydin. (Hûd/62)

  1. Finâ; bizim için, bize anlamında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Allah’da/Allah uğrunda hak cihadıyla cihad edin {yani, Bizim içini Allah için gereği gibi amel edin}! (Hacc/78)

Bizde/Bizim uğrumuzda {final cihad edenleri {yani, Bizim için amel işleyenleri}, elbette yollarımıza iletiriz. (Ankebût/69)

İlgili Terimler :
25 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.353 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar