Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

ES-SÛ’ (السوء)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » ES-SÛ’ (السوء)
  1. ES-SÛ’ (السوء)
    Kur’an Terimleri Sözlüğü / Mukatil Bin Süleyman

Es-Sû’, on bir manada tefsir edilir.

1. Es-Sû’ ile şiddet kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

…Sizi azabın en şiddetlisine uğratıyorlardı. (Bakara /49)

…Sizi azabın en şiddetlisine uğratıyorlardı. (A’raf /141)

…Sizi azabın en şiddetlisine uğratıyorlardı. (İbrahim /6)

…Sizi azabın en şiddetlisine uğratıyorlardı. (Ra’d /18)

Benzeri ayetler çoktur. Yukarıdaki ayetlerde Firavun’un zulümleri kastedilmektedir.

  1. Es-Sû’ ile devenin bacaklarının kesilmesi kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

Ey kavmim! Allah´a kulluk edin; sizin O´ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da, size bir mucize olarak Allah´ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah´ın arzında yesin, (içsin); ona kötülük (bacaklarını kesmeyin) etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar. (Araf /73)

“Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar.” (Şuara /156)

Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah´ın devesi. Onu bırakın, Allah´ın arzında yesin (içsin). Ona kötülük dokundurmayın; sonra sizi yakın bir azap yakalar. (Hud /64)

3. Es-Sû’ ile zina-tecavüz  kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

Kadınlar, “Biz ondan hiçbir kötülük (zina ettiğini) görmedik” dediler. (Yusuf /51)

Kadın, “Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ya zindandır, ya da elem verici bir azâb” dedi. (Yusuf /25)

“Ey Harun’un kız kardeşi! Baban kötü (zina eden) bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi!” (Meryem /28)

  1. Es-Sû’ ile baras hastalığı kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

Ve elini koynuna sok da bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz, parıl parıl parlar bir halde çıksın. (Neml /12)

Benzer ayetler de vardır.

5. Es-Sû’ kelimesi ile azab kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kâfirlerin üzerinedir.” (Nahl /27)

Allah, kendisinden çekinenleri, kurtuluşlarına sebep olan şeyle kurtarır, onlar, bir kötülüğe (azaba) uğramazlar ve mahzun da olmazlar. (Zümer /61)

Allah bir topluma kötülük (azab) diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. (Rad /11)

Benzer anlamdaki kullanımlar çoktur.

  1. Es-Sû’ ile şirk kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

Melekler  onların canlarını aldıklarında, “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” derler. (Nahl /28)

Sonra, Allah’ın âyetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için  kötülük işleyenin (şirk koşanların) sonu daha da kötü oldu. (Rum /10)

Rabbin, bir cahillikle günah (şirk) işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. (Nahl /119)

7. Es-Sû’ ile sövmek, kötü söz söylemek kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

Size ellerini ve dillerini kötü söz söylemek ile uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. (Mümtehine /2)

Allah, zulme uğrayan kimse dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. (Nisa /148)

8. Es-Sû’ ile bir şeyin en kötüsü demektir, şu ayetlerde olduğu gibi;

… Yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır. (Rad /25)

O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lânet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır! (Mü’min /52)

  1. Es-Sû’ ile mü’minin işlediği günah manasında kullanılmıştır, şu ayetlerde olduğu gibi;

Allah, kötülüğü bilmeyerek işleyip de fazla geç kalmaksızın tevbe edenlerin tevbelerini kabul edeceğini vaad etmiştir. (Nisa 17)

*Buna göre, mü’min işlediği her günah ile cahillik etmektedir.

10. Es-Sû’ ile zarar, darlık ve sıkıntı kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

De ki: “Ben kendim için Allah’ın dilediğinden başka bir yarara da bir zarara da sahip değilim.” (Araf /188)

Kendisine yalvardığı zaman darda kalana karşılık veren, sıkıntıyı gideren… (Neml /62)

11. Es-Sû’ ile katl ve hezimet kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi;

Allah size bir kötülük/hezimet  dilerse veya bir rahmet isterse, O’na karşı kim sizi koruyabilir? (Ahzab /17)

İlgili Terimler :
10 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.155 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar