Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

EN-NASR (النصر)

Ana Sayfa » Genel » EN-NASR (النصر)

 

en-Nasr, dört şekilde tefsir edilir:

  1. en-Nasr kelimesi; (gelecek tehlikelere karşı) korumak, korunmuş olmak manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Kimseden fidye de alınmaz, onlara nasr da olunmaz {yani, onlar azâbtan da korunmazlar}. (Bakara/48)

O gün mevlâ mevlâdan birşey defedemez ve onlara nasr da olunmaz {yani, onlar azâbtan da korunmazlar}. (Duhân/41)

Size nasr edebiliyor {yani, sizi azâbtan koruyabiliyor}, ya da kendilerine nasrdan dokunuyor mu {yani, kendilerini (azâbtan) koruyabiliyorlar mı}? (Şu’arâ/93)

Ne oldu size, neden birbirinize nasr etmiyorsunuz {yani, niçin bazınız bazınızı ateşten korumuyorsunuz? (Saffat /25)

Benzeri âyetler çoktur.

  1. en-Nasr, avn [yardım I destek] manasında kulla­nılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Eğer sizinle savaşılırsa, size nasr ederiz {yani, yardım ederiz destek veririz}. (Haşr/11)

Eğer onlarla savaşılırsa, onlara nasr etmezler {yani, onlara yardım etmezler/destek vermezler}. Şayet onlara nasr edecek {yani, onlara yardım edecek /destek olacak} olsalar bile muhakkak gerisin geriye dönerler. (Haşr/12)   ;

Ey îmân edenler! Eğer siz Allah’a nasr ederseniz {ya­ni, tevhîd olununcaya I birleninceye kadar Allah yolunda savaşırsanız}, size nasr eder {yani, O da düşmanlarınıza karşı size yardım eder [destek olur}. (Muhammed/7)

Allah, Kendisine {yani, tevhîd olunsun I birlensin diye Kendisine} nasr edene {yani, yardım edene [destek olana} nasr eder {yardım eder I destek olur}. (Hacc/40)

  1. en-Nasr, zafer manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Nasr {yani, zafer} ancak Allah yanındandır. (Al-i İmrân/126)

Nasr (yani, zafer} ancak Allah yanındandır. (Enfâl/10)

Kâfirler kavmine karşı bize nasr et {yani, bize zafer ver [bizi muzaffer kıl}! (Bakara/250)

Günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıkları mağfiret bu­yur; ayaklarımıza sebat ver ve kâfirler kavmine karşı bize nasr et {yani, bize zafer ver [bizi muzaffer kıl}! (Âl-i İmrân/147)

  1. en-Nasr, intikam manasında kullanılır; şu âyette olduğu gibi:

Kim de uğradığı zulmün ardından nasr ederse (yani, intikam I intikamını alırsa), onların aleyhine yol yoktur. (Şûrâ/41)

 

Eğer Allah dileseydi, onlardan nasr {yani, kâfirlerden intikam} alırdı. (Muhammed/4)

Doğrusu ben {yani, Nuh} mağlubum; öyleyse nasr et {yani, kavmimden benim intikamımı al}! (Kamer/10)

İlgili Terimler :
25 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.879 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar