Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

EL ÎMAN (الايمان)

Ana Sayfa » Genel » EL ÎMAN (الايمان)
  1. EL ÎMAN (الايمان)
    Kur’an Terimleri Sözlüğü / Mukatil Bin Süleyman

El- İmân, dört manada tefsir edilir:

  1. el-îmân, tasdik söz konusu olmaksızın lisân ile îmân ikrarı anlamında kullanılmıştır; şu âyetlerde böyledir:

O şundan: onlar îmân etmişler {yani, onlar aleniyette lisânları ile ikrar etmişler}, sonra küfretmişlerdir { gizlide küfretmişlerdir; Nebi’yi (Allah’ın salâtı ve bereketi o’nun üzerine olsun) ve o’nun getirdiklerini tasdik etmemişlerdir} de bu yüzden kalblerine mühür vurulmuştur. Artık onlar anlamazlar. (Münâfîkûn/3)

Ey îmân edenler {kalblerinin tasdiki olmaksızın lisânlarıyla ikrarda bulunanların}! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. (Münâfikûn/9)

İmân edenlerin kalblerinin Allah’ın zikrine huşu duymalarının zamanı gelmedi mi?! (Hadîd/16)

Ey îmân edenler! Allah’ın kendilerine gazâb ettiği bir kavmi velî edinmeyin! (Mümtehine/13)

  1. el-îmân lafzı, gizlide ve aleniyette açıkta tasdik manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

İmân edenler (açıkta ve gizlide tasdik edenler) ve sâlih amel işleyenler var ya, işte bunlar halkın  en hayırlılarıdır. (Beyyine/7)

Mü’min ve mü’mineleri {açıkta ve gizlide tasdik eden} içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. (Feth/5)

Benzeri buyruklar çoktur.

  1. el-îmân, tevhîd manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Kim îmâna {tevhide} küfr ederse ameli boşa gi­der. (Mâide/5)

İmâna {tevhide} çağırılıyordunuz da küfrediyordunuz. (Mü’min/10)

Kalbi îmân {tevhîd} ile mutmain olduğu halde zorlananlar müstesna… (Nahl/106)

  1. el-îmân ile, şirk içinde I şirk ile bir imân kasde-dilmiştir; şu âyette olduğu gibi:

Onların {Arab müşriklerinin} çoğu, şirk koşmaksızm Allah’a îmân etmezler. (Yûsuf/106)

Bu âyette, Arab müşrikleri ve onların îmân edişleri söz konusu edilmektedir.

Andolsun ki, onlara, “Kendilerini kim yarattı” diye sorsan, “Allah” derler. (Zuhruf/87)

Andolsun ki, onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, “Allah” derler. (Lokmân/25  ve Zümer/38)

İşte onların îmânı böyledir; fakat onlar bu halleriyle Allah’a şirk koşmaktadırlar. Ehl-i Kitap da rasûllerin ve kitapların bazısına îmân ederler, bazısını da inkâr ederler. Allah böyleleri için, İşte onlar, kâfirlerin ta kendileridir (Nisa/151) buyurmaktadır. Bu sebeble onların, rasûllerin ve kitapların bazılarına îmân etmelerinin kendilerine bir faydası olmaz. Çünkü hepsine îmân etmemişlerdir.

10 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.091 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar