Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

EL-HAQQ (الحق)

Ana Sayfa » Genel » EL-HAQQ (الحق)
 1. EL-HAQQ (الحق)
  Kur’an Terimleri Sözlüğü / Mukatil Bin Süleyman

  el-Haqq, onbir şekilde tefsir edilir:

 2. el-Haqq ile, Allah (ve Allah’ın birliği) kasdedilmiştir; şu âyetlerde olduğu gibi:

Eğer haqq (yani, Allah} onların (yani, müşriklerin} hevâlarına tâbi olsaydı, gökler ve yer fesada uğrardı. (Mü’minûn/71)

Birbirine Allah’ı, O’nun birliğini tavsiye edenler… (Asr/3)

 1. el-Haqq ile, Kur’ân kasdedilmiştir; şu âyetlerde olduğu gibi:

Fakat bunları ve babalarını, kendilerine hakk ve (onu) açıklayan peygamber gelinceye kadar bir süre geçindirip yararlandırdık.  Fakat kendilerine hak gelince: Bu bir büyüdür, biz onu tanımıyoruz, dediler. (Zuhruf/29-30)

Hayır, kendilerine geldiğinde Kur’ân’ı yalanladılar. O sebeple onlar karışık bir iş içindedirler. (Kaf/5)

Onlara, indimizden Kur’ân gelince, “Mûsâ’ya verilen gibisi verilmeli değil miydi?” dediler. (Kasas/48)

Benzeri buyruklar çoktur.

 1. el-Haqq ile, İslâm kasdedilmiştir; şu âyetlerde olduğu gibi:

De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ/81)

Tâ ki hakkı isbat ve bâtılı iptal etsin. Velev ki, günahkâr olanlar hoşnut olmasınlar. (Enfâl/8)

 

Doğrusu sen İslâm üzeresin. (Neml/79)

 1. el-Haqq ile, adalet kasdedilmiştir; şu âyetlerde olduğu gibi:

O gün Allah haqq dînlerini [cezalarını] eksiksiz verecek {yani, adaletli bir şekilde hesaba çekecek} ve bile­cekler ki: Muhakkak Allah, apaçık adil/adaletli O’dur. (Nûr/25)

Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasını, adalet ile ayır! (A’râf/89)

Aramızda adalet ile hükmet! (Sâd/22)

 1. el-Haqq ile, tevhîd kasdedilmiştir; şu âyetlerde olduğu gibi:

Hayır,  tevhîd ile gelmiş ve gönderilenleri tasdik etmiştir. (Sâffât/37)

“Onda bir cinnet var” diyorlar. Bilakis, o onlara tevhîd ile geldi. Halbuki onların çoğu tevhîdten hoşlanmıyorlar. (Mü’minûn/70)

O vakit tevhidin muhakkak Allah’a ait olduğunu bilecekler… (Kasas/75)

Yahut tevhidi yalanlayan… (Ankebût/68)

6. el-Haqq, doğru/gerçek manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Allah’ın va’di doğrudur. (Yûnus/4)

O’nun sözü doğrudur!.Egemenlik Onundur. (En’âm/73)

“O hak mıdır” (yani, o doğru mudur}? diye, haber almak için sana soruyorlar. (Yûnus/53)

 1. el-Hakk, vâcib olmak: gerekli olmak ficab etmek manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, «Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz çıkmıştır. (Secde/13)

İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında azabın gerçekleştiği kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. (Ahkâf/18)

İşte böylece, Rabbinin kelimesi vâcib oldu; o küfredenler üzerine: muhakkak ki onlar cehennem ashabıdır.” (Mü’min/6)

Benzeri buyruklar çoktur.

 1. el-Haqq lafzı, bâtıl olmayan, bizatihi haqq ma­nasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Bu böyledir. Çünkü Allah, hak O’dur. O’nu bırakıp çağırdıkları {yani, O’nun dışındaki ilahlar} ise bâtıldır. (Hacc/62)

Orada herkes geçmişte yaptıklarının ne olduğunu anlar. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler (bâtıl tanrıları) da onları terkedip kaybolmuştur. (Yûnus/30)

Sonra, haqq {yani, hakkın kendisi/bizatihi hakk olan} mevlâları Allah’a reddolurlar. Bilin ki hükm O’nundur ve O hesâb görenlerin en süratlisidir. (En’âm/62)

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak haqq ile yarattık {yani, bâtıl olarak j boş yere: herhangi bir maksat gözetmeksizin yaratmadık}. (Ahkâf73)

 1. el-Haqq, borç-borçlu manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Üzerinde haqq olan {yani, üzerinde borç bulanan /borçlu} da imla ettirsin. (Bakara/282)

Üzerinde haqq olan {yani, üzerinde borç bulunan/borçlu}… (Bakara/282)

 1. Ehaqq lafzı, evlâ [daha layık, daha öncelikli] manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Halbuki biz krallığa ondan daha layıkız. (Bakara/247)

İki fırkadan hangisi güven duymaya  daha layıktır. (En’âm/81)

Acaba hakka ileten mi tâbi olmaya daha layık… (Yûnus/35)

Halbuki öncelikli olan Allah’ı ve Rasûlü’nü hoşnut etmeleridir. (Tevbe/62)

Eğer mü’min iseniz huşu duymaya Allah daha layıktır. (Tevbe/13)

 1. Haqq, pay anlamında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Onların mallarında malum bir farz olan bir pay vardır. (Me’âric/24)

İlgili Terimler : ,
10 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.107 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar