Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

EL-‘ÂLEMİN (العالمين)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » A » EL-‘ÂLEMİN (العالمين)

el-‘Âlemîn, beş şekilde tefsir edilir:

  1. el-‘Âlemîn ile, hasseten insanlar ve cinler kasdedilmiştir; şu âyetlerde olduğu gibi:

Hamd, ‘âlemînin {yani, insanlar ve cinlerin} rabbi Allah’ındır. (Fâtiha/2)

‘Âlemîne (yani, insanlara ve cinlere} uyarıcı olsun diye… (Furkân/1)

O, başka değil, âlemin {yani, insanlar ve cinler} için bir hatırlatmadır. (Tekvîr/27)

  1. el-‘Âlemîn lafzı ile, kendi zamanlarındaki ‘âle­ler [insanlar] kasdedilmiştir; şu âyetlerde olduğu gibi:

Ey İsrâîloğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi kendi zamanındaki insanlar üzerine tafdil ettiğimi hatırlayın! (Bakara/47)

Andolsun ki Biz onları bir ilm üzere kendi zamanındaki insanlar üzerine ihtiyar etmiştik. (Duhân/32)

Onları {yani, İsrâîloğulları ‘nı) âlemin {yani, kendi zamanlarındaki ‘âlemler [insanlar] üzerine tafdil etmiştik. (Câsiye/16)

  1. el-‘Alemîn ile, Adem’den Kıyâmet’e kadar -kendi cinsinden- gelecek tüm insanlar kasdedilmiştir; şu âyet­lerde olduğu gibi:

Şüphesiz ki {ey Meryem} Allah seni seçti ve tahir kıldi, hem de âlemin kadınları (yani, Adem’den itibaren bütün kadınların) üzerine seçti. (Al-i İmrân/42)

‘Alemin (yani, Adem’den Kıyamet’e kadarki bütün insanlar} için bereketler verdiğimiz arza… (Enbiyâ/71)

  1. el-‘Alemin kelimesi ile, Nûh’dan sonrakiler kas-dedilmiştir; şu âyette olduğu gibi:

Âlemin (yani, Nuh’tan sonraki insanlar) içinde Nuh’a selâm (yani, Nuh’un ardından o’na yapılan güzel senalar). (Sâffât/79)

Bununla Nûh’dan sonra insanlar tarafından o’na yapılacak güzel övgüler kastedilmektedir.

  1. el-‘Âlemîn ile, Ehl-i Kitap kasdedilmiştir; şu âyette olduğu gibi:

Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim´in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah´ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir. (Al-i İmrân/97)

İlgili Terimler :
25 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.134 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar