Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

EL AHZÂB (الاحزاب)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » A » EL AHZÂB (الاحزاب)
  1. EL AHZÂB (الاحزاب)
    Kur’an Terimleri Sözlüğü / Mukatil Bin Süleyman

el-Ahzâb, dört şekilde tefsir edilir:

  1. el-Ahzâb lafzı ile; Utneyye Oğulları, Muğire Oğulları ve Al-i Ebî Talha -ki hepsi de Kureyş ‘tendir-kasdedilmiştir; şu âyetlerde bu anlamdadır:

Kendilerine Kitap verdiklerimiz sana indirilene sevinirler. Fakat ahzâbtan (Benî-Umeyye, Beriî-Muğîre ve Al-î Ebî Tal-ha’dan: onların kâfirlerinden} onun bazısını inkâr edenler vardır. (Ra’d/36)

İşte bunlar (Ehl-i Tevrat’ın müminleri} ona îmân ederler. Ahzâbtan (Benî-Umeyye, Benî-Muğire ve M-i Ebî Talha b. Abdu’l-Uzza’dan} kim de onu inkâr ederse… (Hûd/17)

Ahzâb ( Benî-Umeyye, Benî-Muğîre ve Al-i Ebî Talha b. Abdu’l-Uzza} döküntüsünden bozuk bir ordu… (Sâd/11)

  1. el-Ahzâb ile, Nastûrî ve Mar-Ya’kûbî Hristiyanlar kasdedilmiştir; şu âyette olduğu gibi:

Ahzâb kendi aralarında (dinde: Hristiyanlık’ta) ihtilaf ettiler. (Meryem/37)

Bu sebeble Isâ (a.s) hakkında hiziblere ayrıldılar; Nastûrîler, “Isâ Allah’ın oğludur” derken; Mar-Ya’kûbîler, “Allah Mesih’in bizzat kendisidir” dediler. Melkânîler ise, “Allah üçün üçüncüsüdür” diye­rek ilahların ilkinin Allah, ikincisinin Isâ, üçüncüsünün de Meryem olduğunu iddia ettiler.

  1. el-Ahzâb ile, Nûh, Âd ve Semud kavimlerinden, Şu’ayb ve Fir’avn kavimlerine kadar olan kâfirler kasdedilmiştir; şu âyette olduğu gibi:

Onlardan önce Nûh kavmi, Âd (kavmi) ve kazıklar sahibi Fir’avn ve Semud (kavmi), Lût kavmi ve ashâ-bu’l Eyke yalanladı. İşte bunlar ahzâbtır. (Sâd/12-13)

Doğrusu ben sizin için o Ahzâb Günü gibi bir günden (yani, o geçmiş ümmetlerin başına gelen azâb gibi bir azabın sizin başınıza da gelmesinden} korkuyorum. Nûh kavmi, Âd, Semud ve onların ardından (Şu’ayb kavmine kadar] gelenler(den müteşekkil o ahzabın başına gelenin benzerinden… (Mü’min/30-31)

  1. el-Ahzâb ile, bazı Arab kabilelerinin başında bu­lunan Ebâ Süfyan ve Yahudiler -ki bunlar Hendek Günü Nebi’ye (a.s) karşı hizib oluşturup üç mevkide savaştılar- kasdedilmiştir. İşte Ahzâb sûresinde yer alan şu âyet bunu dile getirmektedir:

Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan (vâdinin üstünden ve alt yanından) üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman… (Ahzâb/10)

Asıl adı Amr b. Süfyan olan Ebu’l-Âver es-Sülemîde Hendeğin karşısından gelmişti. Bunlar O Gün, Nebi’ye karşı hizibleştiler.

Onlar [münafıklar], ahzâbın {yani, sözü edilen kimselerin: (Kureyş ile birlikte Medine’yi kuşatan müşrik Arab kabilelerinin) gitmediğini sanıyorlardı. Eğer ahzâb tekrar gelse {yani, savaşmak üzere onlara geri dönse}… (Ahzâb/20)

 

10 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.120 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar