Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

EL-AHZ (الاخذ)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » A » EL-AHZ (الاخذ)

 

el-Ahz, beş şekilde tefsir edilir:

  1. el-Ahz, kabul manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Ve bu şart üzere {yani, ağır ahdimi} ahz {yani, kabul ettiniz mi? (Al-i îmrân/81)

Eğer size bu verilirse onu ahz {yani, kabul} edin… (Mâide/41)

Bilmediler mi: muhakkak ki Allah, kullarından tevbeyi kabul eden O’dur ve sadakaları ahz {yani, kabul} eden… (Tevbe/104)

 

Ondan fidye ahz {yani, kabul} edilmez. (Bakara/48)

Her türlü fidyeyi verse de ondan ahz {yani, kabul} edilmez. (En’âm/70)

Sen afv yolunu ahzet {yani, sadaka olarak mallarından sana verdikleri şeyleri kabul et}! (A’râf/99)

  1. el-Ahz, habs [tutmak / alıkoymak] manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Onun için o’nun yerine bizden birini ahzet {yani, alıkoy / tut}. (Yûsuf/78)

(Yûsuf) dedi; “Eşyamızı yanında bulduğumuz kimse­den başkasını ahzetmekten {yani, alıkoymaktan /tutmaktan} Allah’a sığınırım.” (Yûsuf/79)

Melikin dîninde kardeşini ahzedecek {yani, alıkoyacak tutacak} değildi. (Yûsuf/76)

  1. el-Ahz, azâb manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Ben de onları ahzettim {yani, azâblandırdım /azaba uğrattım}; o vakit nasıl oldu ‘ıkâbim. (Mü’min/5)

Rabbin, zulmeden kurayı ahzettiğinde {yani, azâblandırdığında / azaba uğrattığında} işte böyle ahzeder {yani, azâb eder}. Şüphesiz O’nun ahzı (yani, azabı} elimdir, şedîdtir. (Hûd/102)

Derken Biz her birini günahı ile ahzettik {yani, azâblandırdık /azaba uğrattık}. (Ankebût/40)

  1. el-Ahz, katl / öldürmek manasında kullanılır; şu âyette olduğu gibi:

Her ümmet rasûlünü ahzetmek {yani, öldürmek / katletmek} kasdmda bulundu. (Mü’min/5)

  1. el-Ahz, esir almak manasında kullanılır; şu âyet­lerde olduğu gibi:

Artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün ve on­ları ahzedin {yani, esir alın}! (Tevbe/5)

Eğer yüz çevirirlerse, onları ahzedin {yani, esir alın}! (Nisâ/89)

İlgili Terimler :
25 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.713 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar