Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

ED-DİN (الدين)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » D » ED-DİN (الدين)
 1. ED-DİN (الدين)
  Kur’an Terimleri Sözlüğü / Mukatil Bin Süleyman

  ed-Dîn, beş manada tefsir edilir:

  1. ed-Dîn, tevhîd manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Şüphesiz Allah indinde dîn {yani, tevhîd}, İslâm’dır/teslimiyettir. (Âl-i İmrân/19)

O halde dîni {yani, tevhidi} O’na halis kılarak Allah’a ibâdet et! (Zümer/2)

Lokman /(86) Rûm /87 ve diğer sûrelerdeki benzeri buyruklarda da böyledir.

Gemiye bindiklerinde dîni {yani, tevhidi} O’na halis kılarak Allah’a du’â ederler. (Ankebut/65)

Benzeri âyetler çoktur.

 1. ed-Dîn, hesâb manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Dîn {hesâb} günü’nün mâliki… (Fâtiha/4)

Bu, din {hesâb} hünü’dür. (Sâffât/20)

Onlar ki, o dîn {hesâb} gününü tekzib ederler. (Mutaffifîn/11)

Gerçekten biz hesaba mı çekileceğiz? (Sâfmt/53)

Hesaba [dîn kökünden medinîn) çekilmeyecek iseniz… (Vâkıa/86)

 1. ed-Dîn, hükm manasında da kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Zina eden erkek ile zina eden kadına değnek vurun: o ikisinden her birine yüzer değnek. Allah’ın dîninde yani, Allah’ın zinakâr hakkındaki hükmünü tatbik hususunda} o ikisine acıyacağınız tutmasın! (Nûr/2)

Melik’in dîninde ( kralın hükm ve yargısına göre) kardeşini alıkoyacak değildi. (Yûsuf/76)

 1. ed-Dîn ile, kulların kendisiyle Allah’a itaat ettik­leri kurum olarak dîn kasdedilmiştir; şu âyette olduğu gibi:

Rasûlü’nü hidâyet ve hak dîn (yani, İslâm dîni} ile gönderen O’dur; onu her dîne üstün kılmak için {İslâm dini, Allah’a itaat olmak üzere tâbi olunan diğer dînlerden üstün kılmak için}; müşrikler hoşlanmasalar da. (Tevbe/33)

Bunun bir benzeri de Saff /9’da yer almaktadır.

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O´dur. Şahit olarak Allah yeter. (Feth/28)

 1. ed-Dîn, millet [dîn ve şeriat] manasında kullanıl­mıştır; şu âyette olduğu gibi:

Hanif olarak İbrâhîm’in milletine… (Âl-i İmrân/95)

10 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.178 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar