Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

‘AZÎZ (عزيز)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » A » ‘AZÎZ (عزيز)

 

Azız, altı şekilde tefsir edilir:

  1. Azız; korunmuş, muafiyet sahibi, kendisine za­rar verilemeyen, kuvvetli, dayanıklı anlamında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Allah ‘azizdir {yani, Allah’a asla zarar verilemez}, hakimdir. (Nisa/158, 165; Feth/17, 19)

(Ebû Cehl’e denilecek ki): “Tat bakalım, şüphesiz sen ‘azîz (yani, korunmuş / kendisine asla zarar verilemeyen} ve kerimsin!” (Duhân/49)

‘Azîz {yani, kuvvetli} olan zelîl olanı oradan çıkaracaktır. (Münâfıkûn/8)

İzzeti {yani, korunmayı, zarar görmemeyi} onların yanında mı arıyorlar?! (Nisa/139)

Kim izzet {yani, korunmayı I zarar verilemeyecek konumda olmayı} irade ediyorsa… (Fâtır/10)

  1. ‘Azîz, ‘azîm [pek büyük, pek azametli, değerli] manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Senin izzetine {yani, azametine / büyüklüğüne} ande derim ki onların hepsini iğva edeceğim. (Sâd/82)

{Şuayb’a dediler ki}: “Hem sen, bize göre ‘azîz {yani, büyük, değerli} bir kimse de değilsin.” (Hûd/91)

Fir’avn’m izzeti (yani, azameti, büyüklüğü} hakkı için… (Şu£arâ/41)

Ora ahalisinin ‘azîz {yani, büyük şeref sahibi} olanla­rını zelîl kılarlar. (Neml/34)

Ey ‘azîz {yani, egemenlikte büyük I azametli kimse}… (Yûsıu778, 88)

Azizin {yani, egemenlikte büyük kimsenin} karısı… (Yûsuf/30,51)

  1. el-‘Izzet, hamiyyet [kibir, gurur] manasında kul­lanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

İzzeti {yani, hamiyyeti [kibri / gururu] onu günaha sürükler. (Bakara/206)

İzzet ve şikak {yani, hamiyyet [kibir / gurur] ve ihtilaf} içindedirler. (Sâd/2)

  1. el-‘Izzet, ğalîz [sert, katı] anlamında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Kâfirlere karşı izzetli {yani, onlara karşı sert ve katı}… (Mâide/54)

  1. Azîz; şiddetli, ağır, zor manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Sizin sıkıntıya uğramanız o’na ‘azîz {yani, size duyduğu sevgiden ötürü şiddetli, ağır/zor} gelir. (Tevbe/128)

Şu, Allah’a göre ‘azîz {yani, şiddetli, ağır / zor} değildir. (îbrâhîm/20)

  1. Azîz, kuvveti I kuvvette şiddetli anlamına gelir; şu âyette olduğu gibi:

Bunun üzerine Biz de, (gönderdiğimiz iki kişiyi) üçüncü bir kişi ile ‘azîz kılmıştık (yani, o iki kişiyi güçlendirmiştik}. (Yâ-Sîn/14)

Zuheyr b. Abbad, Yüce Allah’ın, O sıra Biz onlara iki kişi göndermiştik (…..) Bunun üzerine Biz de, (gönderdiğimiz o iki kişiyi) üçüncü bir kişi ile güç­lendirmiştik (Yâ-Sîn/14) buyruğu hakkında şöyle demiştir: Sözü edilen “iki kişi” ile, Yahya ve Yûnus; “üçüncü kişi” ile de, havarilerin reisi Şem’un kastedilmiştir.

İlgili Terimler :
25 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.859 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar