Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

TE’VİL (تأويل)

Ana Sayfa » Genel » TE’VİL (تأويل)
 1. TE’VİL (تأويل)
  Kur’an Terimleri Sözlüğü / Mukatil Bin Süleyman

  Te’vil, beş manada kullanılır.

  1. Te’vîlihî (onun te’vîli) ibaresi ile, Muhammed ve onun ümmetinin hükümranlık süresi/hükümranlıklarının nihayeti kastedilmiştir, şu ayette olduğu gibi,

  Fitne aramak ve onun te’vîlini {yani, Muhammed ve o’nun ümmetinin hükümranlığının nihayetini sonunu} aramak… (Âl-i İmrân/7)

  Şöyle ki: Yahudiler cummel hesabıyla Muham-med’in ve o’nun ümmetinin ne kadar hükümran olacağını, bu hükümranlığın ne zaman sona erece­ğini ve hükümranlığın tekrar Yahudilere ne zaman döneceğini öğrenmek istediler. Bunun üzerine Yüce Allah buyurdu ki:

Halbuki onun te’vîlini Allah’tan başkası bilmez {yani, Muhammed ve o’nun ümmetinin hükümranlığının te’vîlini [hükümranlığının ne zaman sona ereceğini] Allah’tan başka kimse bilemez. Onların Kıyamete kadar hükümran olacağını ve bu hükümranlığın Yahudilere tekrar dönmeyeceğini Allah’tan başkası bilemez[82] (Âl-i İmrân/7)

2. Te’vîlehu (onun te’vîli); Allah’ın Kur’an’da, hayır ve şerden kıyamet günü gerçekleşeceğini va’dettiklerinin akıbeti demektir, şu ayetlerde olduğu gibi,

Onlar {yani, Mekke kâfirleri} onun te’vîlinden {yani, onun akıbetinden; Allah’ın Kur’ân’da Rasûlü vasıta­sıyla va’dettiği hayr ve serden} başkasını mı bekliyorlar? {Yani, ancak onun akıbetini, va’dedilen hayr ve şerri bekliyorlar}. Onun te’vîlinin geleceği gün {yani, Allah’ın Kur’ân’da va’dettiği hayr ve şerrin akıbetinin geleceği Kıyamet Günü}… (A’râf/53)

Hayır, onlar ilmini ihata edemedikleri ve henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyin te’vîlini {yani, Allah’ın Kur’ân’da, âhirette vuku bulacağını va’dettiği tehditlerin akıbetini} yalanladılar. (Yûnus/39)

3. Te’vîl ile rüya tabiri kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi,

Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyaların tabirini öğretecek. (Yûsuf/6)

Ve o’na rüyaların tabirini (te’vilini) öğrettik. (Yûsuf/21)

Bana, rüyaların tabirinden öğrettin. (Yûsuf/101)

4. Te’vîl, tahkik (tahakkuk etme, vukû bulma, gerçekleşme) demektir, şu ayette olduğu gibi,

Ey babacığım! İşte bu, rüyamın te’vîlidir {yani  vuku bulmasıdır}. (Yûsuf /100)

5. Te’vîluhu (onun te’vîli);ibaresi, onun çeşidi/türü manasında kullanılmıştır, şu ayette olduğu gibi,

Size rızıklanacağınız bir yiyecek gelecek olmasın ki, muhakkak ben onun te’vîlini {yani, gelecek yemeğin türünü çeşidini} size gelmeden evvel haber vermiş olmayayım. (Yûsuf/37)

İlgili Terimler : , ,
10 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.077 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar