Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

FEVQ (فوق)

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » F » FEVQ (فوق)

 

Fevq, dokuz şekilde tefsir edilir:

  1. Fevq kelimesi, daha büyük manasında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Doğrusu Allah bir sivrisineği, hatta ondan daha büyük olan bir şeyi mesel darbetmekten çekinmez. (Bakara/26)

  1. Fevq lafzı, efdali daha üstün manasında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Allah’ın eli, onların elinin fevqindedir {yani, Allah’ın onlara yaptıkları, Hudeybiye Günü onların yaptıkları biat işinden daha üstündür}. (Feth/10)

  1. Fevq kelimesi, menzil ve Allah’a yakınlık itiba­riyle üstünlük manasında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Halbuki o ittiqa edenler, Kıyamet Günü {yani, Allah’a yakınlık ve O’nu indindeki menzilleri itibariyle} onların, kâfirlerin üstündedir. (Bakara/212)

  1. Fevq lafzı, daha çok daha fazla manasında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Eğer kadınlar ikide, çok fazla iseler… (Nisâ/11)

  1. Fevq kelimesi, ‘ala [üzerinde /üstünde] manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O´dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir. (En’âm/165)

Bazınızı derecelerle bazınızın üzerine çıkardıkI yükselttik}. (Zuhruf/32)

  1. Fevq, zafer manasında kullanılmıştır; şu âyette olduğu gibi:

Sana tâbi olanları, o küfredenlerin fevqınde (yani, dünyada zafer hususunda üstünde  üzerinde} kılacağım; Kıyamet Günü’ne kadar. (Âl-i İmrân/55)

  1. Fevq, başlarının üstüne üzerine manasında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

O tûr’u (yani, o dağı} da fevqmize {yani, başlarınızın fevqıne [üstüne  üzerine} ref etmiştik. (Bakara/3)

Onlar için, fevqlerinden (yani başlarının fevgınden [üstünden I üzerinden] ateşten zuleller … vardır. (Zümer/16)

Onun fevqınden (yani, arzın üzerine} onda ağır baskılar yaptı. (Fussilet/10)

Arzın fevqinden (yani, yerin üstünden  üzerinden} cüsselenmiş… (İbrâhîm/26)

Ben kendimi gördüm ki, başımın üstünde üzerinde ekmek taşıyorum… (Yûsuf/36)

  1. Fevq kelimesiyle, Ahzâb Günü doğu tarafından, vadinin yukarı kısmından gelenler kasdedilmiştir; şu âyette olduğu gibi:

Hani onlar (yani, Ahzâb ordusunu teşkil edenle?’} size hem sabah aydınlığının geldiği doğu tarafındaki vadinin üst kısmından … gelmişlerdi. (Ahzâb/10)

  1. Fevq kelimesi, sultan [saltanat/kudret] ve kahr kahredilecek anlamında kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

 O’nun sultânı saltanatı, egemenliği ve emri, kullarının saltanatının üstündedir. (En’âm/18)

(Fir’avn dedi ki}: “(Benî-İsrail’in) oğullarım öldürür, kadınlarını sağ bırakırız. Elbette biz onların üstünde kahredici güce sâhibizdir» dedi (A’râf/127)

İlgili Terimler :
25 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.002 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar