Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

ET-TAYYİBÂT (الطيبات)

Ana Sayfa » Genel » ET-TAYYİBÂT (الطيبات)

22. ET-TAYYİBÂT (الطيبات)
Kur’an Terimleri Sözlüğü / Mukatil Bin Süleyman

Et-Tayyibât, sekiz manada tefsir edilir.

1. Et-tayyibât, cahiliye ehlinin en’am’dan (deve, sığır, koyun ve keçiden) haram kıldıkları, (fakat helâl olan hayvanlar) anlamında kullanılmıştır, şu ayetlerde olduğu gibi;

Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz (cahiliyenin hars ve en’amdan olan kendilerine haram kıldıkları fakar helal olan ekin ve hayvanlardan) olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah´a kulluk ediyorsanız O´na şükredin. (Bakara /172)

Yüce Allah bunların helal olduğunu ve haram kılmadığını haber vermiştir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz (hars ve en’am) olanlarından yiyin! (Bakara /168)

De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” (A’raf /32)

2. Et-tayyibât, helal –bununla da menn ve selvâ- anlamındadır; şu ayetlerde olduğu gibi,

Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” (dedik). (Bakara /57)

Andolsun biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik. (Yunus /93)

Andolsun ki biz, İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık. (Casiye /16)

3. Et-tayyibât, helal –bu da yiyecek, güzel elbise ve cimaı kapsar- manasında kullanılmıştır, şu ayetlerde olduğu gibi;

Ey iman edenler! Allah´ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. (Maide /87)

Mü’minlerden bir grup bunları kendilerine haram kılmak istemişlerdi. Ali b. Ebi Talib de –Allah’ın salatı ona ve aline olsun- bunlardan idi.

Allah´ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah´tan korkun. (Maide /88)

Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. (Mü’minun /51)

4. Et-tayyibât, tırnaklı hayvanların iç yağları ve etleri kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi,

Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu hâlde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. (Nisa /160)

Nitekim Kurân-ı Kerim bunların haram kılındıklarını zikretmiş bulunmaktadır. Halbuki bunlar daha önce Tevrat’ta onlar için helal kılınmıştı.

Yanlarındaki Tevrat ve İncil´de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygamber´e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. (A’raf /157)

5. Et-tayyibât lafzı ile, zebhedilerek/kesilerek yenilen hayvanların etlerinin onlara (müslümanlara) tayyib olduğu kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi,

Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah´ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin… (Maide /4)

Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. (Maide /5)

6. Et-tayyibât lafzı ile helal, -ki o da ganimetler- kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi,

Hatırlayın ki, bir zaman siz yeryüzünde âciz tanınan az (bir toplum) idiniz; insanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah size yer yurt verdi; yardımıyla sizi destekledi ve size temizinden (ganimetler) rızıklar verdi. (Enfâl /26)

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yeyin. (Enfâl /69)

7. Et-tayyibât kelimesi ile, bizatihi tayyib-rızk kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi,

Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. (İsra /70)

Onların rızklarını hayvanların ve kuşların rızkından daha tayyib yapmıştır.

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran (ki o rızklarınız daha temiz) Allah´tır. (Mü’min /64)

8. Et-tayyibât ile güzel söz kastedilmiştir, şu ayetlerde olduğu gibi,

Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. (Nûr /26)

İlgili Terimler : ,
10 Eylül 2017 tarihinde eklenmiş ve 935 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar